Veel gestelde andere vragen

ANDERE VRAGEN

1. Wat gebeurt er bij evenementen in het centrum?

  • Het zou kunnen dat er tijdens bepaalde evenementen niet geparkeerd mag worden in de straat. Dit wordt op voorhand duidelijk aangegeven. De tarieven blijven dezelfde.
  • Tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt blijft het parkeerbeleid van toepassing.
  • Tijdens de Waregem Koersefeesten mag er gratis geparkeerd worden in de centrumstraten van zaterdag tot en met woensdag, behalve in de afgesloten zones.
  • Op de dag van de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen mag er gratis geparkeerd worden in de centrumstraten.
  • Op 11 juli (Vlaamse Feestdag) mag er gratis geparkeerd worden in de centrumstraten.

2. Waarom is het tarief van de stationsparking hoger?

Deze parking is in beheer van de NMBS en staat los van het parkeerbeleid van de stad.
De NMBS hanteert inderdaad een ander, hoger tarief dan de stad. Meer informatie over de parking vind je op www.b-parking.be.

3. Komen er elektrische oplaadpunten voor auto's in de straat?

Ja, Eandis start in 2017 met de uitrol van een grootschalig netwerk van laadpalen. Tegen 2020 komen er in Waregem elf laadpalen in de straten.

4. Ik ga verhuizen, waar vraag ik een parkeerverbod aan?

Je vraagt dit tijdig aan bij de verkeersdienst.

5. Wordt het parkeerplan geëvalueerd?

Het is mogelijk dat de parkeerdruk enigszins verschuift naar andere buurten. Het parkeerbeleid wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig (na goedkeuring van de gemeenteraad)

6. Waar kan ik het parkeerreglement nalezen?

 Je kan dit op de overzichtspagina met de twee reglementen (op straat parkeren / ondergronds parkeren)

7. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Bij het Autonoom Gemeentebedrijf WAGSO dat instaat voor het parkeerbeleid (parkeren@waregem.be)

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 13 95
Toon alle