Hoe kwam het plan tot stand?

Waarom

Enkele jaren geleden bleek uit een enquête dat parkeren in het centrum van Waregem door de inwoners als probleem nummer 1 aangehaald werd. Het stadsbestuur heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 dan ook beslist om deze legislatuur werk te maken van een nieuw parkeerplan.

Bovendien bleek uit voorbereidend onderzoek dat:

  • De parkeerdruk in het centrum van Waregem al enkele jaren op rij stijgt. De bezettingsgraden variëren van 85% tot 100%.
  • Dat leidt tot veel zoekende bestuurders in de Waregemse straten.
  • De parkeerrotatie bovendien erg laag is.
  • Er parkeermogelijkheden op wandelafstand zijn waar er een lage bezettingsgraad is en dus niet optimaal benut worden.

Wat wil het bestuur bereiken met dit nieuwe parkeerbeleid?

Met dit nieuw parkeerbeleid wil het stadsbestuur:

  • Een beleid op maat van drie doelgroepen: werknemer, bezoeker en bewoner;
  • Het parkeerzoekverkeer verminderen;
  • Asociaal parkeergedrag voorkomen door voldoende parkeerplaatsen aan te bieden.
  • Dat er meer gebruik gemaakt wordt van de gratis randparking, al dan niet in combinatie met de fiets.

De inkomsten van het parkeren worden terug geïnvesteerd in parkeren en andere, gerelateerde projecten zoals initiatieven m.b.t. fietsgebruik.

Wanneer

Het parkeerplan gaat op 3 oktober 2016 in voege. Vanaf begin september kan iedereen die dat wenst een abonnement of bewonerskaart, indien men daar recht op heeft, aanvragen.
Met verschillende communicatieacties met oog op de verschillende doelgroepen zorgen we ervoor dat iedereen tijdig op de hoogte wordt gebracht.

Wat houdt het parkeerplan in?

Het parkeerplan verdeelt het centrum van Waregem in vier zones. Daarnaast zijn er enkele gratis parkings op wandelafstand van het centrum en initiatieven die fietsgebruik stimuleren.
Dit vertaalt zich in een gezoneerd plan, met oog voor verschillende doelgroepen. Er is een rode, groene, oranje en blauwe zone.  Per zone geldt er een ander tarief, zowel voor bewonerskaarten, abonnementen als uurparkeren.  

 

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 13 95
Toon alle